Topic

Tin tức

Stay Updated. Stay Growing
Recruitment - Training

Tips phỏng vấn online dành cho các ứng viên

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, RIO Tech đã áp dụng hình thức phỏng vấn online trong việc tuyển chọn nhân tài. Để có được một buổi phỏng vấn tốt bạn cần chuẩn bị điều gì?

Đọc thêm