Tuyển dụng

Think Big
Start Small
Move Fast

RIO không chỉ là nơi quy tụ, mà còn là ngôi nhà cho các nhân tài và cá nhân có đam mê, khát vọng. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường cho nhân viên phát triển toàn diện, khai phá tiềm năng bản thân và có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Chào mừng bạn đến với RIO.

Cơ hội nghề nghiệp

Tại đây có các cơ hội việc làm cho các ứng viên tiềm năng tham gia ứng tuyển. Hãy nhấn nút 'Quan tâm' để tìm hiểu chi tiết.

Thực Tập Sinh Hành Chính (Full-Time)

Intern | Hạn nộp: 08/06/2024 | Back-Office

Quan tâm

Junior Partnership Management Executive

Executive | Hạn nộp: 04/06/2024 | HyperLead

Quan tâm

Senior Partnership Management Executive

Executive | Hạn nộp: 04/06/2024 | HyperLead

Quan tâm

Junior Business Development Executive (B2B)

Executive | Hạn nộp: 06/06/2024 | HyperLead

Quan tâm