Topic

Blog

Culture - People

RIO & những nỗi nhớ

Đường thì nhớ xe, ánh nắng thì nhớ bóng người, còn chúng ta thì nhớ nhau, nhớ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… và nhớ cả những nơi chúng ta hay đến.

Đọc thêm
Recruitment - Training

Tips phỏng vấn online dành cho các ứng viên

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, RIO Tech đã áp dụng hình thức phỏng vấn online trong việc tuyển chọn nhân tài. Để có được một buổi phỏng vấn tốt bạn cần chuẩn bị điều gì?

Đọc thêm