Topic

Dịch vụ

Redbag Product Redbag Product

Tiếp Thị Liên Kết

Nền tảng Tiếp thị liên kết số 1 tại Việt Nam cho các Tổ chức tài chính, Ngân hàng và các đối tác Fintech
MasOffer Fintech đã và đang cung cấp hàng triệu người dùng thông qua phương pháp thu hút người dùng thông minh, chất lượng cao

Tìm hiểu thêm

Comparison - Recommendation

RedBag là trang chuyên so sánh và đề xuất các sản phẩm tài chính phù hợp cho người dùng. Dựa trên dữ liệu khách hàng cung cấp, Redbag giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích bằng các chiến dịch khuyến mãi được cập nhật thường xuyên.

Tìm hiểu thêm