Tuyển dụng

Think Big
Start Small
Move Fast

RIO không chỉ là nơi quy tụ, mà còn là ngôi nhà cho các nhân tài và cá nhân có đam mê, khát vọng. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường cho nhân viên phát triển toàn diện, khai phá tiềm năng bản thân và có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Chào mừng bạn đến với RIO.

Cơ hội nghề nghiệp

Tại đây có các cơ hội việc làm cho các ứng viên tiềm năng tham gia ứng tuyển. Hãy nhấn nút 'Quan tâm' để tìm hiểu chi tiết.

Digital Marketing Planner

Nhân viên | Hạn nộp: 31/08/2021 | Traffic Development

Chi tiết

Nhân Viên Hành Chính

Nhân viên | Hạn nộp: 31/08/2021 | HR

Chi tiết

Middle/Senior Front-end Developer

Nhân viên | Hạn nộp: 31/08/2021 | Product

Chi tiết